Falsificacions de firmes, testaments, contractes laborals, xecs, anàlisi caligràfics... Els pèrits cal·ligràfics analitzen minuciosament allò que els cau a les mans per identificar-ne l'autenticitat i l'autoriaria.

"Tot i que a simple vista semblava que aquell document s'havia redactat tot sencer, amb els mesuraments corresponents vam determinar que hi havia un paràgraf que es va escriure amb posterioritat, perquè no coincidien en absolut les dimensions entre rengle i rengle". Alteracions sobre el paper com aquesta, en què s'afegeix o s'elimina text o xifres, són el pa de cada dia per als pèrits cal·lígrafs. Juntament amb l'estudi de falsificacions de signatures en qualsevol tipus de document, aquests professionals es dediquen a desemmascarar tota mena de falsedat cal·ligràfica.

Treballen en tots els àmbits. ´Els casos més freqüents els trobem en l'àmbit civil: falsificacions de firmes en lletres de canvi, xecs, pagarés...", explica Rafael Orellana, advocat i pèrit cal·lígraf del Gabinet Jurídic Pericial Orellana, de Barcelona. Des del punt de vista penal, realitzen un munt d'estudis de documents involucrats en estafes o delictes (fins i tot falsificacions de signatures en receptes mèdiques robades) i, en el camp laboral, analitzen sobretot signatures en contractes i liquidacions. En l'àmbit privat atenen des de casos de presumptes falsificacions en testaments hològrafs fins a anònims. "En aquest tipus de documents demanem l'escrit original i també material indubtable, autèntic i legítim de les persones de les quals el nostre client sospita. Com més abundant sigui aquest material, millor, per analitzar les constants gràfiques d'aquella persona", explica Juan Francisco Orellana, advocat i pèrit cal·lígraf del mateix gabinet. Apart de fer un bon estudi i informe, després en molts casos el pèrit també haurà de saber-lo defensar davant un jutge.

Processos més sotisficats

Les falsificacions s'han anat sofisticant i, per tant, els instruments amb què han de treballar els pèrits, també. Un d'ells és un sistema multiespectral que incorpora filtres de llum ultraviolada passant per llum visible fins a filtres de llum infraroja, amb càmera de vídeo incorporada. Això permet posar en evidència afegits, esmenes, retocs, calcs totals o parcials, detectar possibles esborrats químics, analitzar la pressió i el solc del traç, comparar i discriminar tintes, etc. Tot això també amb l'ajuda de lupes professionals, microscopis estereoscòpics hipocromàtics i escànners d'alta resolució, entre altres aparells.